Vi i Sverige använder ofta förkortningen d.v.s som står för det vill säga.

På engelska så brukar man skriva i.e som betyder that is och kommer ursprungligen ifrån latinets id est d.v.s i.e…