Stjärntecken på engelska lyder: zodiac sign. För att se alla årets stjärntecken med översättning på engelska så klicka här!

Skorpionen heter på engelska Scorpio.


Skorpionen är ett intensivt stjärntecken som är känt för att vara mystiskt och passionerat. Människor födda mellan 23 oktober och 21 november, är naturliga ledare som tenderar att vara djupa tänkare med en enorm förmåga till känslor.

korpioner är extremt oberoende och drivs av sina egna önskningar och mål – de låter ingenting hindra dem från att uppnå dem.

Detta vattentecken är också känt för sin lojalitet, humor, beslutsamhet och ambition – alla egenskaper som kan hjälpa dem att lyckas i livet. De har stark intuition och har ofta en skarp insikt i människors motivation; detta gör att de kan fatta väl övervägda beslut utan ansträngning.

Dessutom är skorpioner mycket kreativa individer som uttrycker sig genom konst eller musik på ett eller annat sätt.

Allmänna Egenskaper

Skorpionen är ett av de tolv stjärntecknen, och den är känd för sina intensiva och mystiska egenskaper. Människor som är födda under detta tecken är ofta passionerade och målmedvetna individer som inte stannar vid något för att få vad de vill ha.

De är också extremt lojala och beskyddande mot dem som står dem närmast.

Skorpioner har en stark känsla av intuition som hjälper dem att vägleda dem genom livets hinder. De har en förmåga att se in i framtiden och kan vara väldigt intuitiva när det gäller att fatta beslut.

Dessutom är skorpioner kända för sin anpassningsförmåga; de kan hantera alla situationer med nåd, intelligens och insiktsfullhet.

När det kommer till relationer tenderar skorpioner att vara hängivna partners som sätter sina betydelsefulla andra först. De har en djup förståelse för känslor som gör att de kan utveckla meningsfulla kontakter med människor omkring dem.

Positiva egenskaper

Skorpionen är ett av de mest kraftfulla och intressanta stjärntecknen. Detta tecken representeras av en skorpion (såklart), som symboliserar styrka, passion och fyndighet. Människor födda från 23 oktober till 21 november sägs ha många positiva egenskaper som kan användas till deras fördel i livet.

En av skorpionernas bästa egenskaper är deras intuition. De kan fatta beslut snabbt och korrekt baserat på sin interna kompass, vilket gör att de kan ligga före kurvan i alla situationer.

Dessutom är skorpioner kända för att vara extremt lojala och passionerade vänner som kommer att göra allt för dem de bryr sig om. De har också stor ledarskapsförmåga som gör dem till naturliga ledare i vilken grupp som helst.

Skorpioner har också en stark känsla av ambition och driv; de ger aldrig upp när de står inför en utmaning, hur svårt det än kan tyckas vid första anblicken.

Negativa egenskaper

Skorpioner är kända för att vara passionerade, mystiska och målmedvetna. Men dessa starka egenskaper har också sin baksida: de kan leda till några av de negativa egenskaper som är förknippade med skorpionens stjärntecken.

Dessa inkluderar en tendens att vara svartsjuk och ägande, samt kontrollerande och manipulativa. De kan också vara benägna att få överdrivna humörsvängningar och utbrott av ilska eller bitterhet när saker och ting inte går som de ska.

Även om det är sant att skorpioner kan vara väldigt intensiva människor, är det viktigt att komma ihåg att dessa negativa egenskaper kommer från en plats av djupa känslor som ofta innebär att de bara vill det som är bäst för dem själva och de runt omkring dem – även om detta inte alltid är omedelbart uppenbar!

Skorpionens i Relationer & kärlek

Skorpioner är kända för att ha intensiva och passionerade relationer som ofta varar livet ut. De som är födda under Skorpionens tecken är också kända för att vara djupt lojala, starkt beskyddande och villiga att kämpa för dem de älskar. Skorpioner skapar hängivna partners som kommer att göra allt som krävs för att hålla sina relationer starka och blomstrande.

Skorpioner kan framstå som mystiska eller hemlighetsfulla men detta är bara en del av deras magnetiska charm. När de är kära kan skorpioner vara otroligt hängivna och medkännande älskare. De har en intensiv känslomässig natur som gör dem både sårbara och kraftfulla på samma gång.

Om du letar efter ett intrikat förhållande med många lager, kan dejta en skorpion vara rätt för dig. Var beredd att uppleva ett överflöd av passion såväl som enstaka stunder av intensitet när det kommer till romantik med detta stjärntecken.

Karriär & Pengar

Skorpionindivider är välkända för sin passionerade och ambitiösa natur, vilket gör dem lämpade för en mängd framgångsrika karriärvägar. Energin och beslutsamheten som skorpioner har kan hjälpa dem att nå framgång inom många yrkesområden. Med rätt attityd kan de ha stor inverkan på sin karriär och finansiella stabilitet.

När det kommer till pengar tenderar skorpioner att vara väldigt fokuserade och drivna när det gäller att uppnå sina mål. De har ofta ett öga för att upptäcka stora investeringsmöjligheter och är villiga att ta risker med sin ekonomi om de tror att de kommer att ge positiva resultat.

Dessutom har skorpioner inga problem att spendera pengar på saker som ger dem glädje eller erbjuder långsiktig säkerhet; men de har också den självkontroll som krävs för att spara ihop till framtida köp.