Semester på engelska kan ha lite olika översättningar:

Semester – Holiday
Semester – Vacation
Semester – Leave

En semester: A vacation.

En termin på engelska brukar heta semester, medans till exempel hösttermin heter autumn term.

En semesterresa: Holiday eller vacation trip.