Om du skall ta ett beslut på engelska så har du verkligen ett decision to make. Därmed så är beslut på engelska decision.

Andra översättningar för beslut kan vara order, act eller resolve.