Granen. Sveriges stolta skogsträd. Granen har dock börjat att bli mer och mer ovanlig i de svenska skogarna tack vare tallplanteringen.

Nåväl. På engelska heter Gran Fir [för] eller Fir Tree.