Här är några vanliga exempel på engelska homonymer, alltså ord som uttalas på samma sätt men har olika mening, tillsammans med en exempelmening på svenska:

 • Scale (an instrument for measuring weight) and scale (outer covering of a fish) and scale a mountain.
  Exempelmening: Hon steg upp på badrumsvågen för att kontrollera sin vikt, medan fiskaren beundrade fiskens blanka fjäll samtidigt som besteg ett berg hen lyssnade samtidigt på skala av Mozart… finns för många exempel 🙂 Kolla på Google Translate.

 • Bark (outer covering of a tree) and bark (sound a dog makes)
  Exempelmening: Hundens skall ekade genom parken medan den kliade sin rygg mot trädstammens grova bark.

 • Bat (flying mammal) and bat (sports equipment)
  Exempelmening: Fladdermusen flög ut ur grottan vid skymning, medan basebollspelaren svingade slagträt under matchen.

 • Tear (a drop of liquid from the eye) and tear (to rip or pull apart)
  Exempelmening: Hon torkade bort en tår från sitt öga samtidigt som hon försökte inte riva sönder det sköra papperet.

 • Row (a line of objects or people) and row (to propel a boat with oars)
  Exempelmening: Raden av träd gav skugga medan de rodde båten över den lugna sjön.

 • Match (a small stick for starting a fire) and match (a competition or game)
  Exempelmening: Han tände en tändsticka för att tända ljuset och senare tittade de på en fotbollsmatch på TV.

 • Bear (large mammal) and bear (to tolerate or carry a burden)
  Exempelmening: Vi såg en björn i skogen och hon kunde inte bära vikten av den tunga ryggsäcken.

 • Sole (underside of the foot) and sole (the only one of its kind)
  Exempelmening: Hon gick barfota på den sandiga stranden och kände mjukheten under fotsulan, medan han ägde den enda exemplaret av en sällsynt bok.

 • Plane (a flat surface) and plane (a flying vehicle)
  Exempelmening: Han använde en hyvel för att jämna till den ojämna ytan på träet, och planet flög över huvudet och lämnade en strimma på himlen