Hej! Om du skall säga ’hej’ till någon på engelska så är det vanligast att säga ’hello’ eller ’hi’. Britter säger oftare ”Cheers” än amerikaner.

 • Hello – Detta är det mest generella och formella sättet att hälsa på någon på engelska. Det kan användas i nästan alla situationer.
 • Hi – En informell och vardaglig hälsning. Passar bra i informella sammanhang eller när du hälsar på vänner.
 • Hey – Ännu mer informellt än ”Hi”. Används ofta bland ungdomar eller nära vänner.
 • Good morning / afternoon / evening – Dessa hälsningar används i mer formella sammanhang beroende på tid på dygnet. ”Good morning” kan användas fram till lunchtid, ”good afternoon” kan användas från lunchtid till kvällen, och ”good evening” används vanligtvis efter solnedgången.
 • What’s up? – En mycket informell hälsning, mest använd i USA, frågar i princip hur personen mår eller vad de gör.
 • Howdy – En traditionell hälsning som mest används i södra USA. Även om det är mindre vanligt nu, kan det fortfarande ses som charmigt och hjärtligt.
 • Yo – Mycket informell och används mest bland unga och i vissa kulturella grupper.
 • Hiya – En glad och entusiastisk hälsning, vanligtvis används bland vänner.
 • Greetings – Mer formell, något gammalmodig hälsning. Används ibland i skriftlig kommunikation som e-postmeddelanden.
 • Salutations – Mycket formell och ganska ovanlig. Används ibland i mycket formella eller högtidliga sammanhang.
 • Greetings and Salutations – Används mest på film, när nån ska framställas som en ”idiot”. Som George Costanza:

Observera att vissa av dessa hälsningar kan tolkas olika beroende på kulturell kontext, region och personliga preferenser. Det är alltid bra att anpassa din hälsning till situationen och personen du talar med.

Vill du istället säga hej då till någon på engelska så brukar man vanligtvis säga good bye – eller bara ’bye’.