Blinka lilla stjärna är en klassisk visa som vi har använt i Sverige sedan länge. Själva melodin är mer internationell och de flesta språk har en egen variant.

Melodin är från början komponerad av Mozart.

På engelska heter visan Twinkle, Twinkle, Little Star.

Blinka lilla stjärna – text på engelska:

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, through the night.

Then the traveller in the dark
Thanks you for your tiny spark;
He could not see where to go,
If you did not twinkle so.

In the dark blue sky you keep,
And often through my curtains peep,
For you never shut your eye
Till the sun is in the sky.

As your bright and tiny spark
Lights the traveller in the dark,
Though I know not what you are,
Twinkle, twinkle, little star.

Blinka lilla stjärna – text på svenska:

Blinka, lilla stjärna där,hur jag undrar vad du är.Fjärran lockar du min syn,lik en diamant i skyn.

Blinka, lilla stjärna där,
hur jag undrar vad du är.

När den sköna sol gått ner,strax du kommer fram och ler.Börjar klar din stilla gång,glimrar, glimrar natten lång.

Blinka, lilla stjärna där,
hur jag undrar vad du är.

Vandraren på nattlig stig,för ditt ljus, han älskar dig.Hade icke sett att gå,om du icke glimrat så.

Blinka, lilla stjärna där,
hur jag undrar vad du är.

Ofta du med blick så fin,tittar genom min gardin.Sluter ögat ej förrän,solen visar sig igen.

Blinka, lilla stjärna där,
hur jag undrar vad du är.