I Sverige så har vi alla de fyra, riktiga, årstiderna; Vår, sommar, höst & vinter.

Årstider på engelska blir: Seasons.

Svenska till engelska:

  • Vår = Spring
  • Sommar = Summer
  • Höst = Autumn
  • Vinter = Winter