Ack Värmeland, du sköna är en svensk sång från år 1822. Den är skriven av Fredrik August Dahlgren och Anders Fryxell.

År 1951 så gav Sten Getz ut en engelsk version av Ack Värmeland, du sköna som fick namnet Dear Old Stockholm.

Den engelska texten går så här:

Dear old Southland I hear you calling me.
And I long how I long to roam
back to my old Kentucky home.
Dear old Southland for you my heart is yearning
And I long just to see once more