Haka på engelska

Haka på engelska kan översättas olika. En haka på ett ansikte översätts vanligen till ’chin’ eller ’jaw (käke)’.

Men om du skall haka fast något med en krok så blir översättningen från haka till engelska hook.

Kaos på engelska

Det är kaos! Men hur översätter man kaos till engelska? Ordet ’kaos’ härstammar från grekiskans χάος som betyder rymd – vilket förr i tiden användes för att beskriva oordning: kaos.

På engelska så heter kaos -> chaos.