Haka på engelska

Haka på engelska kan översättas olika. En haka på ett ansikte översätts vanligen till ’chin’ eller ’jaw (käke)’.

Men om du skall haka fast något med en krok så blir översättningen från haka till engelska hook.

Fika på engelska

Ha! Där går engelskan nästan bet! Fika är verkligen ett svenskt ord och någon rak och direkt översättning från fika till engelska finns inte. Man använder ’fika’!

Men för att förklara genom att egentligen översätta till engelska så blir fika: have coffee.

Fika är till och med så populärt att det finns en kafékedja i New York som heter just Fika:
https://www.fikanyc.com/pages/our-stores

Kaos på engelska

Det är kaos! Men hur översätter man kaos till engelska? Ordet ’kaos’ härstammar från grekiskans χάος som betyder rymd – vilket förr i tiden användes för att beskriva oordning: kaos.

På engelska så heter kaos -> chaos.